Ławka miejska

Projekt siedziska miejskiego nawiązującego formą do pnia przewróconego drzewa. Ilekroć przechodzimy w lesie obok takiego właśnie pnia, zastanawiamy się czy sobie nie „przysiąść”! I tak też powinno być w mieście. To swoiste zaproszenie do krótkiego odpoczynku, dające też możliwość na rozprostowanie nóg po jeździe na rowerze, z jednoczesnym jego bezpiecznym odstawieniem.